Οικονομική υποστήριξη

Οικονομική υποστήριξη

Οι αποσπάσεις χρηματοδοτούνται εν μέρει από το πρόγραμμα MobiliseSME.

Ο σκοπός της οικονομικής υποστήριξης είναι να συνεισφέρει στις δαπάνες που πραγματοποιεί ο Υπάλληλος, ο Διαχειριστής, ο Ιδιοκτήτης ή ο Συνεργάτης κατά τη διάρκεια της διαμονής.

Η οικονομική βοήθεια εξαρτάται από τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η απόσπαση, η μηνιαία οικονομική βοήθεια αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:

Μηνιαία οικονομική βοήθεια που καταβάλλεται από τον Εταίρο Αποστολής σε τρίτους (Εταιρείες Αποστολής)

Χώρα διαμονής / Χώρα υποδοχής Ποσό ανά μήνα / €
Αλβανία 530
Αυστρία 900
Βέλγιο 830
Βουλγαρία 560
Κροατία 720
Κύπρος 780
Τσεχική Δημοκρατία 610
Δανία 1100
Γερμανία 830
Εσθονία 670
Φινλανδία 950
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 560
Γαλλία 900
Ελλάδα 780
Ουγγαρία 670
Ισλανδία 900
Ιρλανδία 1000
Ιταλία 900
Λετονία 610
Λιθουανία 560
Λουξεμβούργο 830
Μάλτα 720
Μαυροβούνιο 560
Ολλανδία 830
Πολωνία 610
Πορτογαλία 780
Ρουμανία 560
Σερβία 560
Σλοβακία 610
Σλοβενία 720
Ισπανία 830
Σουηδία 950
Τουρκία 750
Ηνωμένο Βασίλειο 1000
Εργαζόμενοι με αναπηρικά προβληματα (ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής) 1100

Η Ενωσιακή επιχορήγηση μπορεί να καλύψει τα έξοδα ταξιδιού που σχετίζονται με την ανάληψη καθηκόντων στην εταιρεία υποδοχής, ένα μέρος των εξόδων μετακίνησης και ένταξης, και κατά περίπτωση μια σύντομη γλωσσική κατάρτιση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με οποιοδήποτε από τα τοπικά σημεία πληροφοριών που διαχειρίζονται το πρόγραμμα MobiliseSME στην ενότητα Τοπικά Σημεία πληροφόρησης.