Finansijska podrška

Finansijska podrška

Upućivanje zaposlenih delimično je finansirano od strane MobiliseSME programa.

Svrha finansijske podrške je da doprinese pokriću troškova zaposlenih, menadžera, vlasnika ili suvlasnika tokom boravka.

Finansijska pomoć zavisi od zemlje u kojoj se vrši razmena, a mesečna novčana pomoć detaljno je navedena u sledećoj tabeli.

Mesečnu finansijsku pomoć isplaćuje partnerska organizacija (Kompanijama koje šalju zaposlene)

Zemlja boravka/Zemlja domaćin Mesečni iznos u €
Albanija 530
Austrija 900
Belgija 830
Bugarska 560
Hrvatska 720
Kipar 780
Češka Republika 610
Danska 1100
Nemačka 830
Estonija 670
Finska 950
Republika Severna Makedonija 560
Francuska 900
Grčka 780
Mađarska 670
Island 900
Irska 1000
Italija 900
Letonija 610
Litvanija 560
Luksemburg 830
Malta 720
Crna Gora 560
Holandija 830
Poljska 610
Portugal 780
Rumunija 560
Srbija 560
Slovačka 610
Slovenija 720
Španija 830
Švedska 950
Turska 750
Ujedinjeno Kravljevstvo 1000
Zaposleni sa invaliditetom (bez obzira na zemlju boravka) 1100

Bespovratna sredstva Unije mogu pokriti putne troškove koji se odnose na preuzimanje dužnosti u kompaniji domaćina, deo troškova emigracije i integracionih troškova, a tamo gde je relevantno i kratku jezičku obuku.

Za više detalja, kontaktirajte bilo kog od lokalnih partnera koji učestvuje u realizaciju programa MobiliseSME, izlistanih u sekciji Lokalni partneri.