Finančná podpora

Finančná podpora

Výmenné pobyty v rámci programu MobiliseSME sú čiastočne financované.

Účelom finančnej podpory je prispieť na pokrytie výdavkov, ktoré vzniknú v súvislosti s pobytom zamestnanca, manažéra, majiteľa alebo spolumajiteľa.

Finančná pomoc závisí od krajiny, v ktorej sa uskutoční výmenný pobyt. Mesačná výška finančnej pomoci je bližšie uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Mesačná finančná pomoc, ktorú vyplácajú vysielajúce partnerské organizácie tretím stranám (vysielajúcim spoločnostiam)

Krajina pobytu/Hostiteľská krajina Mesačná suma/€
Albánsko 530
Rakúsko 900
Belgicko 830
Bulharsko 560
Chorvátsko 720
Cyprus 780
Česká republika 610
Dánsko 1100
Nemecko 830
Estónsko 670
Fínsko 950
Severomacedónska republika 560
Francúzsko 900
Grécko 780
Maďarsko 670
Island 900
Írsko 1000
Taliansko 900
Lotyšsko 610
Litva 560
Luxembursko 830
Malta 720
Čierna Hora 560
Holandsko 830
Poľsko 610
Portugalsko 780
Rumunsko 560
Srbsko 560
Slovenská republika 610
Slovinsko 720
Španielsko 830
Švédsko 950
Turecko 750
Spojené kráľovstvo 1000
Zamestnanci so zdravotným postihnutím (bez ohľadu na krajinu pobytu) 1100

Príspevok Európskej únie môže pokrývať cestovné náklady spojené s nástupom do hostiteľskej spoločnosti, časť nákladov na expatriáciu, náklady na integráciu a v prípade potreby aj krátky jazykový kurz.

Ak chcete získať bližšie informácie, kontaktujte, prosím, ktorékoľvek z lokálnych kontaktných miest programu MobiliseSME. Ich zoznam nájdete v časti Lokálne kontaktné miesta.