Lokálne kontaktné miesta

Lokálne kontaktné miesta

Ak máte záujem o účasť na programe MobiliseSME, môžete kontaktovať ktorýkoľvek z nižšie uvedených subjektov.

Sú to subjekty, ako napríklad obchodné komory, inovačné agentúry, nadácie, asociácie obchodných komôr, obchodné organizácie, univerzity a podnikateľské inkubátory.

Tieto subjekty boli oficiálne ustanovené programom EASI s cieľom pomáhať nadväzovať kontakty medzi MSP v EÚ v rámci programu MobiliseSME.

Ak sa vo vašej krajine nenachádza lokálne kontaktné miesto, kontaktujte support@mobilise-sme.eu. Následne vám bude pridelené jedno z lokálnych kontaktných miest.

Vyberte si svoju krajinu

Program MobiliseSME

Ak sa vo vašej krajine nenachádza lokálne kontaktné miesto, kontaktujte nás na uvedenej e-mailovej adrese:

support@mobilise-sme.eu

Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg (CAMARABELUX, Belgicko)

Noelia Sánchez, EU Project Manager

Marta González, Secretary General

mobilisesme@e-camara.com

+32 2517 17 40

Fundación Equipo Humano (FEH, Španielsko)

Alfonso Cadenas Cañamás, EU Project Coordinator

alfonso.cadenas@fundacionequipohumano.es

Jose Enrique Val, EU Project Manager

je.val@fundacionequipohumano.es

+34 670 36 72 16 +34 963 468 580

Dublin Chamber of Commerce (DCC, Írsko)

Maria Deady, International Project Manager

Miriam Tuomey, Project Executive

international@dublinchamber.ie

+353 1 6447200

Business incubator Novi Sad Drustvo SA, (BINS, Srbsko)

mobilisesme@inkubator.biz

+381 21 3000 300

Tera Tehnopolis d.o.o. (TERA, Chorvátsko)

Ivana Dumančić, Associate Expert

ivana@tera.hr

+38 531 251 000

Taliansko-Slovenská obchodná komora (CCIS-TSOK, Slovensko)

info@camitslovakia.sk

+42 1948 899 880

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (BSC, Slovinsko)

Nives.justin@bsc-kranj.si

tamara.mravinec@bsc-kranj.si

+386 4 28 17 247

+ 386 4 77 77 250

The Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce (FORUM, Taliansko)

 

segreteria.forum@marche.camcom.it

Alina Nistor

alina.nistor@marche.camcom.it

Chamber of Commerce of Austria (WKO, Rakúsko)

Christoph Huter

christoph.huter@wko.at

+43 590900-3220

Thomas Reichenbach

thomas.reichenbach@wko.at

+43 590900-4077

Internationaler Fachkräfteaustausch (IFA)

Chirstina Prohammer

prohammer@ifa.or.at

+43-1-3665544-13

Association of Thessalian Enterprises and Industries (STHEV, Grécko)

Eleni Evagelopoulou

education@sthev.gr

Chamber of Commerce and Industry of Nouvelle-Aquitaine (CCI-NA, Francúzsko)

Stephanie VINCENT

stephanie.vincent@nouvelle-aquitaine.cci.fr

+33556112813

Chamber of Economy of Montenegro (CEM, Čierna Hora)

pkcg@pkcg.org

+38 22 0230706