Home

MobiliseSME

MobiliseSME je program Európskej únie (EURES, EASI). Jeho cieľom je pomáhať rozvíjať zručností a schopnosti pracovníkov spoločností (zamestnancov, manažérov a majiteľov alebo spolumajiteľov) prostredníctvom krátkodobých cezhraničných výmenných pobytov.

Vychádzajúc z úspešného pilotného programu „MobiliseSME“ (VS/2015/0354), ktorý v rokoch 2015 až 2017 realizovala European Entrepreneurs CEA-PME, je tento program zameraný na podporu ľudí, ktorí už majú zamestnanie a chcú si vyskúšať cezhraničnú mobilitu v inej spoločnosti na obmedzený čas, pričom si zachovajú zmluvný vzťah so svojím zamestnávateľom.

Kto sa môže zúčastniť?

Žiadatelia (MSP)

Žiadateľmi sú malé a stredné podniky (MSP). Do programu sa môžu prihlásiť tak, že sa zaregistrujú na sprostredkovateľskej platforme alebo sa obrátia na ktorékoľvek lokálne kontaktné miesto tohto programu v danej krajine.

Účastníci (zamestnanci, manažéri a spolumajitelia)

Účastníci sú pracovníci podnikov, ktoré sú žiadateľmi (MSP). Zúčastňujú sa na programe MobiliseSME. Pojem účastník zahŕňa pracovníkov: zamestnancov, manažérov a majiteľov alebo spolumajiteľov MSP.

Ako sa môžem zúčastniť?

1

Kontaktujte vaše lokálne kontaktné miesto.

2

Zaregistrujte sa na sprostredkovateľskej platforme a nájdite si obchodného partnera.

3

Vypracujte tzv. vzdelávací dokument MobiliseSME.

4

Pred odchodom!

Novinky

Vitajte na sprostredkovateľskej platforme MobiliseSME

Ak ste novým žiadateľom, ktorý chce zaregistrovať nový MSP alebo iný podnikateľský subjekt, kliknite na tlačidlo „Začať registráciu“. Ak ste sa už zaregistrovali, kliknite na „Prihlásiť sa“.

Kliknutím na „Sprievodca registráciou programu MobiliseSME“ sa zobrazí podrobný návod, ako sa zaregistrovať na platforme.

Bližšie informácie o tom, ako sa zúčastniť na programe, získate tiež kliknutím na „Sprievodca programom MobiliseSME“. Nižšie nájdete informácie o požiadavkách, ktoré musia splniť účastníci.