Home

MobiliseSME

MobiliseSME je program, ki se ga izvaja pod okriljem EU (EURES, EaSI). Njegov namen je pomagati pri razvoju veščin in sposobnosti zaposlenih v podjetjih (zaposleni, menedžerji in lastniki ali solastniki) s podpiranjem kratkoročnih čezmejnih izmenjav.

Na podlagi uspešne pilotne sheme „MobiliseSME“ (VS/2015/0354), ki jo je med letoma 2015 in 2017 izvajal European Entrepreneurs CEA-PME, je program namenjen podpori ljudem, ki so že zaposleni in želijo izkusiti čezmejno mobilnost, v drugem podjetju, za omejeno časovno obdobje in ob ohranjanju pogodbene povezave z delodajalcem.

Kdo lahko sodeluje?

Prijavitelji (MSP-ji)

Prijavitelji so mala in srednje velika podjetja (MSP). V program se lahko prijavijo z registracijo na Matchmaking platformi ali pa se obrnejo na katero koli lokalno informacijsko točko, ki zastopa program na njihovem ozemlju.

Udeleženci (zaposleni, menedžerji in solastniki)

Udeleženci so uslužbenci prijaviteljev (MSP). Sodelujejo v programu MobiliseSME. Izraz udeleženec zajema osebje / zaposlene, menedžerje in lastnike ali solastnike MSP.

Kako sodelovati?

1

Obrnite se na lokalno informacijsko točko.

2

Registrirajte se na Matchmaking platformi in poiščite poslovnega partnerja.

3

Delo na učnem dokumentu MobiliseSME.

4

Pripravljeni!

Novice

Dobrodošli na MobiliseSME platformi za povezovanja in izmenjave

Če ste novi prijavitelj, ki želi registrirati nov MSP ali kako drugo podjetje, kliknite »Začni s prijavo«. Če ste se že registrirali, kliknite na »Prijava«.

Kliknite »MobiliseSME navodila za registracijo« za podrobna navodila kako se registrirati na platformi.

Če želite izvedeti več podrobnosti o tem kako sodelovati v programu, lahko tudi kliknete »MobiliseSME priročnik«. Spodaj najdete informacije o zahtevanih pogojih za udeležence.