O projektu MobiliseSME

O projektu MobiliseSME

MobiliseSME je program, ki se ga izvaja pod okriljem EU (EURES, EaSI). Njegov namen je pomagati pri razvoju veščin in sposobnosti zaposlenih v podjetjih (zaposleni, menedžerji in lastniki ali solastniki) s podpiranjem kratkoročnih čezmejnih izmenjav.

Na podlagi uspešnega pilotnega programa “MobiliseSME”, ki se je izvajal med letoma 2015 in 2017, pa je namen tega programa podpirati ljudi, ki so že zaposleni in želijo čezmejno mobilnost izkusiti v drugem podjetju za omejeno časovno obdobje, hkrati pa ohraniti pogodbeno zvezo s svojim delodajalcem.

Glavne značilnosti programa MobiliseSME:

1

Shema vključuje izmenjavo zaposlenih iz enega MSP-ja, ki je iz ene evropske države, v drug MSP, ki je v drugi evropski državi.

2

Program omogoča uporabo sheme za krepitev sodelovanja, ki že poteka.

3

Rokov za sodelovanje ni. Program MobiliseSME deluje sproti.

4

Program MobiliseSME vsebuje začasne izmenjave z obdobjem od najmanj enega meseca do največ šest mesecev.

5

V času izmenjave, so napotene osebe še vedno zaposlene pri podjetju pošiljatelju. Delodajalec oz. “pošiljatelj” še vedno plačuje plačo in nastale stroške svojemu zaposlenemu.

Poleg tega program MobiliseSME nudi nadaljnje dejavnosti in podporo podjetjem:

Informacije o njihovem sodelovanju v shemi internacionalizacije. Med drugim prispeva k ozaveščanju o pomenu usposabljanja in internacionalizacije podjetij.

Zagotoviti razpoložljiva orodja za vzpostavitev izmenjav in stikov s sorodnimi podjetji na ravni EU. Predvsem prek dostopa do Matchmaking platforme in omrežij lokalnih informacijskih točk.

Analiza profila in potreb udeležencev.

 

Storitve povezovanja. Lokalne informacijske točke so ključnega pomena za iskanje ustreznih MSP, ki se lahko dogovorijo o izmenjavi.

Smernice in pregled učnega projekta MobiliseSME. Glavni delovni dokument je MobiliseSME učni projekt. Lokalne informacijske točke v vsaki državi vam bodo pomagale pri pripravi osnutka glede na vaše potrebe.

Storitve usposabljanja pred odhodom. Partnerske organizacije bodo pred odhodom zagotovile koristne informacije in pomagale pri pripravi na odhod. To zajema širok spekter tem, kot so poslovna vprašanja v državah EU in praktične informacije o bivanju v tujini.

Stalno vrednotenje učnih ciljev. Program MobilizeSME sproti sledi in spremlja izmenjavo.

Priporočila za nadaljnji razvoj in usmerjanje. Program MobiliseSME bo vseboval priporočila in smernice za usposabljanje, inovacije, internacionalizacijo in mobilnost.

Za dodatne podrobnosti kliknite na Kdo lahko sodeluje, Kako sodelovati ali na Lokalne informacijske točke v EU.