Kako sodelovati

Kako sodelovati?

1

Obrnite se na lokalno informacijsko točko

Program EaSI je uradno imenoval lokalne informacijske točke (posredniške organizacije) za pomoč pri vzpostavljanju stikov med MSP-ji v EU, v okviru programa MobiliseSME.

To so med drugim subjekti, kot so gospodarske zbornice, agencije za inovacije, fundacije, združenje gospodarskih zbornic, poslovne organizacije, univerze in poslovni inkubatorji.

Njihova glavna naloga je omogočiti uspešno izmenjavo med podjetji gostitelji in pošiljatelji ter ponuditi storitve posredništva. Katerega koli od njih lahko kontaktirate s klikom na Lokalne informacijske točke.

Druga orodja, ki vam lahko pomagajo izvedeti več o programu, so MobiliseSME priročnik ali Navodila za registracijo.

2

Registrirajte se na Matchmaking platformi in poiščite poslovnega partnerja

Vsaka oseba, ki pripada upravičenemu MSP-ju, se lahko za sodelovanje v programu MobiliseSME obrne na partnersko organizacijo in v njegovem imenu registrira MSP.

Podjetja morajo svoje prijave oddati prek spletnega orodja za registracijo na Matchmaking platformi. V okviru registracije mora podjetje izbrati eno od lokalnih informacijskih točk, uradno imenovanih za izvajanje te naloge.

Ko se registrirate, vam bo dodeljena lokalna informacijska točka, ki vam bo pomagala med postopkom.

Matchmaking platforma vam bo pomagala tudi pri iskanju sorodnih podjetij iz katere koli države EU. Program omogoča uporabo sheme za spodbujanje poslovnega sodelovanja, ki že poteka.

3

Delo na učnem dokumentu MobiliseSME

Učni dokument MobiliseSME ali načrt dejavnosti je glavni delovni in povezovalni dokument za vse vpletene strani, kjer bodo opisani cilji za vse sodelujoče, opis učnega projekta, načrtovanje dejavnosti in pričakovani rezultati.

Obstaja jasno vodilo, kako razviti ta del, ki ga je zasnoval program MobiliseSME.

Obstajajo tudi drugi delovni dokumenti. Za dodatne podrobnosti se obrnite na lokalno informacijsko točko.

4

Pripravljeni!

Pred odhodom vam bo program MobiliseSME ponudil vse praktične informacije, potrebne za izmenjavo. Sem spadajo vsa vprašanja v zvezi z EU in poslovnimi subjekti ter praktične informacije o bivanju v tujini.

Za podrobnosti o možnih pravnih posledicah (upravna, socialna, zdravstvena, delovna in davčna zakonodaja) se obrnite na lokalno informacijsko točko.

Na koncu izmenjave bo potrebno izpolniti manjši vprašalnik o zadovoljstvu.