Πώς να συμμετάσχετε

Πώς να συμμετέχετε;

1

Επικοινωνήστε με το Σημείο Τοπικής Πληροφόρησης

Τοπικά Σημεία Πληροφόρησης (Ενδιάμεσοι Οργανισμοί) έχουν οριστεί επίσημα από το Πρόγραμμα EASI για να συμβάλουν στη δημιουργία επαφών μεταξύ των ΜΜΕ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος MobiliseSME.

Πρόκειται για οντότητες, μεταξύ άλλων, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια, Πρακτορεία Καινοτομίας, Ιδρύματα, Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων, Επιχειρηματικοί Οργανισμοί, Πανεπιστήμια και Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων.

Το κύριο καθήκον τους είναι να διευκολύνουν τις επιτυχημένες αποσπάσεις μεταξύ εταιρειών υποδοχής και αποστολής και να προσφέρουν υπηρεσίες αντιστοίχισης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε από αυτά στη χώρα σας μεταβαίνοντας στην ενότητα Σημεία Τοπικής Πληροφόρησης στον ιστότοπο.

Άλλα εργαλεία που μπορεί να σας βοηθήσουν να μάθετε για το πρόγραμμα είναι ο Οδηγός MobiliseSME ή ο Οδηγός Εγγραφής.

2

Εγγραφείτε στην πλατφόρμα Matchmaking και βρείτε έναν συνεργάτη

Κάθε άτομο που ανήκει σε μια επιλέξιμη ΜΜΕ μπορεί να επικοινωνήσει με έναν εκ των Εταίρων για συμμετοχή στο πρόγραμμα MobiliseSME και να εγγράψει την ΜΜΕ εκ μέρους του.

Οι ΜΜΕ πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου εγγραφής στην πλατφόρμα Matchmaking (ταίριασμα). Στο πλαίσιο της εγγραφής, οι ΜΜΕ πρέπει να επιλέξουν ένα από τα Τοπικά Σημεία Πληροφόρησης που έχουν οριστεί επίσημα για να χειριστούν αυτήν την εργασία.

Μόλις εγγραφείτε, θα σας δοθεί ένα τοπικό σημείο πληροφοριών και θα σας βοηθήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η πλατφόρμα Matchmaking (ταίριασμα) θα σας βοηθήσει επίσης να βρείτε συνεργάτες σε οποιαδήποτε από τις χώρες της Ε.Ε. Το πρόγραμμα επιτρέπει τη χρήση του σχεδίου για την ενίσχυση των επιχειρηματικών συνεργασιών που ήδη πραγματοποιούνται.

3

Εργαστείτε στο έγγραφο μάθησης MobiliseSME

Το έγγραφο μάθησης ή σχέδιο δραστηριοτήτων MobiliseSME είναι το κύριο έγγραφο εργασίας και δέσμευσης για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές όπου θα περιγραφούν οι στόχοι για όλες τις πλευρές, η περιγραφή του προγράμματος μάθησης, ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Υπάρχει ένας σαφής οδηγός για το πώς να αναπτύξετε αυτό το μέρος που σχεδιάστηκε από το Πρόγραμμα MobiliseSME.

Υπάρχουν και επιπλέον έγγραφα εργασίας, επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο πληροφόρησης για περισσότερες λεπτομέρειες.

4

Ετοιμος να φύγω!

Πριν φύγετε, το πρόγραμμα MobiliseSME θα σας παρέχει όλες τις πρακτικές πληροφορίες που απαιτούνται για την ανταλλαγή. Αυτό περιλαμβάνει οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με θέματα ΕΕ και επιχειρήσεων και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή στο εξωτερικό.

Για λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές νομικές επιπτώσεις (διοικητικά, κοινωνική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, εργατικό και φορολογικό δίκαιο) επικοινωνήστε με το τοπικό σας σημείο πληροφόρησης.

Στο τέλος της ανταλλαγής, απαιτείται ένα μικρό ερωτηματολόγιο ικανοποίησης.