Kako se prijaviti za učešće?

Kako da se prijavite za učešće?

1

Kontaktirajte lokalne partnere

Lokalni partneri (posredničke organizacije) zvanično su imenovani od strane EASI programa kako bi pomogli u uspostavljanju kontakata između malih i srednjih preduzeća iz EU u okviru programa MobiliseSME.

U pitanju su subjekti poput Privrednih KomoraAgencije za inovacije, Fondacije, Udruženja privrednih komora, Poslovne organizacije, Univerziteti i Poslovni inkubatori itd.

Njihov glavni zadatak je da omoguće uspešnu komunikaciju i saradnju između kompanija domaćina i kompanija koje šalju zaposlene. Možete kontaktirati bilo kog od partnera u vašoj zemlji t́ako što ćete posetiti odeljak Lokalni partneri na veb lokaciji.

Alati koji vam mogu pomoći da saznate više o programu su Vodič za program MobiliseSME illi Vodič za registraciju.

2

Registrujte se na platformi za povezivanje i pronađite poslovnog partnera

Svako ko ispunjava uslove za MSP može stupiti u kontakt sa lokalnim partnerima kako bi učestvovao u programu Mobilise SME i registrovala MSP na platformi.

MSP moraju da podnesu prijave putem on-line alata za registraciju (Platforme za povezivanje). Kao deo registracije, MSP moraju odabrati jednog od lokalnih partnera koji je zvanično imenovan za obavljanje ovog zadatka.

Nakon registracije MSP stupa u kontakt sa lokalnim partnerom koji treba da pruži pomoć i podršku tokom procesa.

Platforma za povezivanje će vam pomoći da pronađete poslovne kolege i saradnike iz bilo koje zemlje ÉU. Program takođe, podržava jačanje poslovne saŕadnje koja se već odvija.

3

Rad na dokumentu MobiliseSME Learning (akcionom planu)

Akcioni plan je glavni radni i obavezujući dokument za sve uključene strane. U okviru akcionog plana opisani su ciljevi svih strana, dat je opis projekta, planirane aktivnosti i očekivani ishodi.

Pripremljen je vodič o tome kako razviti ovaj dokument, kao važan deo programa MobiliseSME.

Za dodatna dokumenta kontaktirajte lokalne partnere.

4

Spremni za polazak!

Pre polaska, program MobiliseSME će vam pružiti sve praktične informacije potrebne za razmenu. To uključuje sva pitanja u vezi sa poslovanjem sa kompanijama iz EU i praktične informacije o boravku u inostranstvu.

Za detalje o mogućim pravnim piitanjima (administrativne, socijalne, zdravstvene, radne i fiskalne zakone) obratite se lokalnim partnerima.

Na kraju razmene potrebano je popuniti upitnik o zadovoljstvu programom Mobilise SME.