Home

MobiliseSME

MobiliseSME je program koji je pokrenula EU (EURES, EASI). Cilj ovog programa jeste da pomogne u razvoju veština i kapaciteta osoblja preduzeća (zaposleni, menadžer i vlasnici ili suvlasnici) uspostavljanjem kontakata kako bi poboljšali međunarodne kompetencije i putem ovakve razmene omogućili svojim zaposlenima razvoj novih veština.

Nadovezujući se na uspešan pilot projekat “MobiliseSME” (VS/2015/0354) koji su u periodu između 2015. i 2017. implementirali European Entrepreneurs CEA-PME, ovaj program ima za cilj da podrži zaposlene koji žele da iskuse prekograničnu mobilnost u drugoj kompaniji u ograničenom vremenskom periodu zadržavajući pritom ugovornu obavezu sa svojim poslodavcem.

Ko može da učestvuje?

Podnosioci zahteva (MSP)

Podnosioci zahteva su mala i srednja preduzeća (MSP). Oni se mogu prijaviti za program registracijom na platformi za povezivanje ili kontaktiranjem bilo kog od partnera koji predstavljaju kontakt tačke za realizaciju programa u njihovoj zemlji.

Učesnici (Zaposleni, Menadžeri, Vlasnici/Suvlasnici)

Učesnici su zaposleni koji rade u malim ili srednjim preduzećima koja su se prijavila za učešće u programu Mobilise SME. Pod pojmom učesnik podrazumevaju se zaposleni, menadžeri, vlasnici ili suvlasnici malih i srednjih preduzeća.

Kako da se prijavite za učešće?

1

Kontaktirajte lokalne partnere.

2

Registrujte se na platformi za povezivanje i pronađite poslovnog partnera.

3

Rad na dokumentu MobiliseSME Learning (akcionom planu).

4

Spremni za polazak!!

Vesti

Dobrodošli na Mobilise SME platformu za povezivanje

Ako ste novi podnosilac zahteva koji želi da registruje novo MSP ili preduzeće, kliknite na „Pokreni aplikaciju“. Ako ste se već registrovali, kliknite na „Prijava“.

Kliknite na „Vodič za registraciju MobiliseSME“ za detaljni vodič za registovanje na platformi.

Takođe možete da kliknete na „Vodič za MobiliseSME“ da biste saznali više detalja o tome kako učestvovati u programu. U nastavku možete pronaći informacije o uslovima učešća.