Lokalni partneri

Lokalni partneri

Ako ste zainteresovani za učešće u programu MobiliseSME, možete kontaktirati bilo kog od dole navedenih subjekata.

U pitanju su subjekti poput Privrednih Komora, Agencije za inovacije, Fondacije, Udruženja privrednih komora, Poslovne organizacije, Univerziteti i Poslovni inkubatori itd.

Zvanično su imenovani od strane EASI programa kako bi pomogli u uspostavljanju kontakata između malih i srednjih preduzeća iz EU u okviru programa MobiliseSME.

Ako u vašoj zemlji nema lokalnog partnera, kontaktirajte support@mobilise-sme.eu.

Izaberite svoju zemlju

MobiliseSME program

Ako u vašoj zemlji ne postoji lokalna kontakt tačka, obratite se na mejl koji je naveden u nastavku:

support@mobilise-sme.eu

Španska privredna komora u Belgiji i Luksemburgu (CAMARABELUX, Belgija)

Noelia Sánchez, Menadžer EU Projekta

Marta González, Generalni Sekretar

mobilisesme@e-camara.com

+32 2517 17 40

Fondacija Equipo Humano (FEH, Španija)

Alfonso Cadenas Cañamás, EU Koordinator Projekta

alfonso.cadenas@fundacionequipohumano.es

Jose Enrique Val, EU Menadžer Projekta

je.val@fundacionequipohumano.es

+34 670 36 72 16 +34 963 468 580

Privredna komora u Dablinu (DCC, Irska)

Maria Deady, Internacionalni Menadžer Projekta

Miriam Tuomey, Izvršni direktor Projekta

international@dublinchamber.ie

+353 1 6447200

Poslovni Inkubator Novi Sad (BINS, Srbija)

mobilisesme@inkubator.biz

+381 21 3000 300

Tera Tehnopolis d.o.o. (TERA, Hrvatska)

Ivana Dumančić, Stručni saradnik

ivana@tera.hr

+38 531 251 000

Italijansko- Slovačka privredna komora (CCIS-TSOK, Slovačka)

info@camitslovakia.sk

+42 1948 899 880

BSC, poslovno podporni centar, d.o.o., Kranj (BSC, Slovenija)

Nives.justin@bsc-kranj.si

tamara.mravinec@bsc-kranj.si

+386 4 28 17 247

+ 386 4 77 77 250

Forum jadranske i jonske privredne komore (FORUM, Italija)

 

segreteria.forum@marche.camcom.it

Alina Nistor

alina.nistor@marche.camcom.it

Privredna komora Austrije (WKO, Austrija)

Christoph Huter

christoph.huter@wko.at

+43 590900-3220

Thomas Reichenbach

thomas.reichenbach@wko.at

+43 590900-4077

Internationaler Fachkräfteaustausch (IFA)

Chirstina Prohammer

prohammer@ifa.or.at

+43-1-3665544-13

Udruženje tesalskih preduzeća i industrija (STHEV, Grčka)

Eleni Evagelopoulou

education@sthev.gr

Privredna komora Nouvelle – Aquitaine (CCI-NA, Francuska)

Stephanie VINCENT

stephanie.vincent@nouvelle-aquitaine.cci.fr

+33556112813

Privredna komora Crne Gore (CEM, Crna Gora)

pkcg@pkcg.org

+38 22 0230706