Τοπικά σημεία επαφής

Τοπικά σημεία επαφής

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα MobiliseSME, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιαδήποτε από τις οντότητες που αναφέρονται παρακάτω.

Πρόκειται για οντότητες, μεταξύ άλλων, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια, Πρακτορεία Καινοτομίας, Ιδρύματα, Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων, Επιχειρηματικοί Οργανισμοί, Πανεπιστήμια και Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων.

Διορίστηκαν επίσημα από το Πρόγραμμα EASI για να συμβάλουν στη δημιουργία επαφών μεταξύ των ΜΜΕ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του MobiliseSME.

Εάν η χώρα σας δεν διαθέτει τοπικό σημείο πληροφοριών, επικοινωνήστε με το support@mobilise-sme.eu. Ένα τοπικό σημείο επαφής θα εκχωρηθεί σε εσάς.

Επιλέξτε τη χώρα σας

Πρόγραμμα MobiliseSME

Επικοινωνήστε με το παρακάτω email εάν δεν υπάρχει Toπικό Σημείο Πληροφόρησης στη χώρα σας:

support@mobilise-sme.eu

Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg (CAMARABELUX, Belgium)

Noelia Sánchez, Διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Marta González, Γενική Γραμματεία

mobilisesme@e-camara.com

+32 2517 17 40

Fundación Equipo Humano (FEH, Spain)

Alfonso Cadenas Cañamás, Συντονιστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων

alfonso.cadenas@fundacionequipohumano.es

Jose Enrique Val, Διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων

je.val@fundacionequipohumano.es

+34 670 36 72 16 +34 963 468 580

Dublin Chamber of Commerce (DCC, Ireland)

Maria Deady, Διαχειριστής διεθνών προγραμμάτων

Miriam Tuomey, Εκτελεστικό προσωπικό

international@dublinchamber.ie

+353 1 6447200

Business incubator Novi Sad Drustvo SA, (BINS, Serbia)

mobilisesme@inkubator.biz

+381 21 3000 300

Tera Tehnopolis d.o.o. (TERA, Croatia)

Ivana Dumančić, Ειδικός Συνεργάτης

ivana@tera.hr

+38 531 251 000

Italo-Slovenian Chamber of Commerce (CCIS-TSOK, Slovakia)

info@camitslovakia.sk

+42 1948 899 880

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (BSC, Slovenia)

Nives.justin@bsc-kranj.si

tamara.mravinec@bsc-kranj.si

+386 4 28 17 247

+ 386 4 77 77 250

The Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce (FORUM, Italy)

 

segreteria.forum@marche.camcom.it

Alina Nistor

alina.nistor@marche.camcom.it

Chamber of Commerce of Austria (WKO, Austria)

Christoph Huter

christoph.huter@wko.at

+43 590900-3220

Thomas Reichenbach

thomas.reichenbach@wko.at

+43 590900-4077

Internationaler Fachkräfteaustausch (IFA)

Chirstina Prohammer

prohammer@ifa.or.at

+43-1-3665544-13

Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ, Ελλάδα)

Eleni Evagelopoulou

education@sthev.gr

Chamber of Commerce and Industry of Nouvelle-Aquitaine (CCI-NA, France)

Stephanie VINCENT

stephanie.vincent@nouvelle-aquitaine.cci.fr

+33556112813

Chamber of Economy of Montenegro (CEM, Montenegro)

pkcg@pkcg.org

+38 22 0230706