Lokalne kontakt točke

Lokalne kontakt točke

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u programu MobiliseSME, možete se obratiti bilo kojem od dolje navedenih subjekata.

To su subjekti poput gospodarskih komora, poslovno-inovacijskih agencija, zaklada, udruženja gospodarskih komora, poslovnih organizacija, sveučilišta i poduzetničkih inkubatora.

Službeno su imenovani od strane programa EASI da bi pomogli uspostaviti kontakte između MSP-ova na području EU-a u okviru programa MobiliseSME.

Ako vaša država nema lokalnu kontakt točku, obratite se na adresu e-pošte support@mobilise-sme.eu. Nakon toga će vam se dodijeliti lokalna kontakt točka.

Odaberite svoju državu

Program MobiliseSME

Ako u vašoj državi ne postoji Lokalna kontakt točka, obratite se na adresu e-pošte neke od organizacija u nastavku:

support@mobilise-sme.eu

Španjolska gospodarska komora u Belgiji i Luksemburgu (CAMARABELUX, Belgija)

Noelia Sánchez, EU upravitelj projekta

Marta González, Glavni tajnik

mobilisesme@e-camara.com

+32 2517 17 40

Fundación Equipo Humano (FEH, Španjolska)

Alfonso Cadenas Cañamás, EU koordinator projekta

alfonso.cadenas@fundacionequipohumano.es

Jose Enrique Val, EU upravitelj projekta

je.val@fundacionequipohumano.es

+34 670 36 72 16 +34 963 468 580

Gospodarska komora u Dublinu (DCC, Irska)

Maria Deady, Upravitelj projekta

Miriam Tuomey, Administrator projekta

international@dublinchamber.ie

+353 1 6447200

Poslovni inkubator Novi Sad (BINS, Srbija)

mobilisesme@inkubator.biz

+381 21 3000 300

Tera Tehnopolis d.o.o. (TERA, Hrvatska)

Ivana Dumančić, Stručni suradnik

ivana@tera.hr

+38 531 251 000

Talijansko-slovačka gospodarska komora (CCIS-TSOK, Slovačka)

info@camitslovakia.sk

+42 1948 899 880

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (BSC, Slovenija)

Nives.justin@bsc-kranj.si

tamara.mravinec@bsc-kranj.si

+386 4 28 17 247

+ 386 4 77 77 250

Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora (FORUM, Italija)

 

segreteria.forum@marche.camcom.it

 

Alina Nistor

alina.nistor@marche.camcom.it

Austrijska gospodarska komora (WKO, Austrija)

Christoph Huter

christoph.huter@wko.at

+43 590900-3220

Thomas Reichenbach

thomas.reichenbach@wko.at

+43 590900-4077

Internationaler Fachkräfteaustausch (IFA)

Chirstina Prohammer

prohammer@ifa.or.at

+43-1-3665544-13

Udruženje tesalskih poduzetnika i industrija (STHEV, Grčka)

Eleni Evagelopoulou

education@sthev.gr

Trgovačka i industrijska komora Nouvelle‑Aquitaine (CCI-NA, Francuska)

Stephanie VINCENT

stephanie.vincent@nouvelle-aquitaine.cci.fr

+33556112813

Gospodarska komora Crne Gore (CEM, Montenegro)

pkcg@pkcg.org

+38 22 0230706