Tko može sudjelovati?

Tko može sudjelovati?

Prijavitelji (MSP-ovi)

Prijavitelji su mala i srednja poduzeća (MSP-ovi). MSP-ovi se mogu prijaviti na program registracijom na Matchmaking platformu ili obraćanjem lokalnoj kontakt točki koja je zadužena za provođenje programa na njihovom području.

Svi MSP-ovi koji sudjeluju u programu moraju ispunjavati geografske kriterije. Program će razmatrati prijavitelje koji su osnovani i registrirani u sljedećim državama:

  • Članice EU-a.
  • Island i Norveška u skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru (EGP).
  • Albanija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.

Tvrtke s jednim zaposlenim (ako su registrirane kao pravna osoba i imaju porezni broj), vanjski suradnici (tzv. „freelanceri”) te slobodna zanimanja (odvjetnici, javni bilježnici, računovođe, ovlašteni revizori, liječnici, farmaceuti, psiholozi, arhitekti i inženjeri).

Ostali oblici samozapošljavanja isključeni su iz programa. Međutim, preporučuje se savjetovanje s lokalnim kontakt točkama jer se procjena prihvatljivosti donosi na temelju pojedinog slučaja.

Veće tvrtke mogu sudjelovati u programu, ali samo kao tvrtke domaćini (primaju polaznike programa, ali ne šalju svoje zaposlenike na razmjenu).

Za sudjelovanje u programu obvezna je registracija na Matchmaking platformu. Svi zaposlenici prihvatljivih MSP-ova mogu se obratiti lokalnoj kontakt točki da bi sudjelovali u programu MobiliseSME i registrirali poduzeće u svoje ime.

Sudionici (zaposlenici, menadžeri i suvlasnici MSP-ova)

Sudionici programa su zaposlenici prijavitelja (MSP-ova). Oni sudjeluju u programu MobiliseSME. Pojam „sudionik” odnosi se na osoblje/zaposlenike, menadžere i su(vlasnike) MSP-ova. Konkretno:

  • U okviru programa MobiliseSME, zaposlenik je osoba koja radi puno radno vrijeme prema ugovoru o radu.
  • U okviru programa MobiliseSME, menadžer je osoba koja radi puno radno vrijeme. Povrh toga, on/ona mora imati posebnu odgovornost u svakodnevnim aktivnostima.
  • U okviru programa MobiliseSME, pojam vlasnik ili suvlasnik podrazumijeva bilo koju osobu koja je osnovala MSP ili je član Upravnog odbora.

Za dodatne informacije ili nejasnoće oko uvjeta koje mora ispunjavati bilo koji od sudionika programa obratite se najbližoj lokalnoj kontakt točki.