Kdo lahko sodeluje

Kdo lahko sodeluje?

Prijavitelji (MSP-ji)

Prijavitelji so mala in srednje velika podjetja (MSP). V program se lahko prijavijo z registracijo na Matchmaking platformi ali pa se obrnejo na katero koli lokalno informacijsko točko, ki zastopa program na njihovem ozemlju.

Vsi sodelujoči MSP-ji morajo izpolnjevati geografska merila. Program bo upošteval prijavitelje, ki so ustanovljeni in registrirani v naslednjih državah:

  • Države članice EU.
  • Islandija in Norveška v skladu s Sporazumom o EGP.
  • Albanija, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija.

Samostojni podjetniki lahko sodelujejo, če so registrirani kot pravne osebe in imajo davčno številko. Upravičeni so tudi drugi profili, kot so samozaposleni, svobodnjaki, neodvisni izvajalci in niz svobodnih poklicev, kot so odvetniki, notarji, davčni računovodje, pooblaščeni finančni revizorji, zdravniki, farmacevti, psihologi, arhitekti, inženirji.

Druge oblike samozaposlitve so izključene. Priporočljivo pa je, da se posvetujete z lokalno informacijsko točko, saj je vsak primer lahko drugačen.

Večja podjetja lahko sodelujejo, vendar le kot gostiteljska podjetja (sprejemajo zaposlene na izmenjavi, a jih ne pošiljajo).

Za sodelovanje v programu se morate obvezno registrirati na Matchmaking platformi. Vsaka oseba iz upravičenega MSP-ja, se lahko obrne na lokalno informacijsko točko, da bo sodelovala v programu MobilizeSME in v svojem imenu registrira MSP.

Udeleženci (zaposleni, menedžerji in solastniki)

Udeleženci so uslužbenci prijaviteljev (MSP). Sodelujejo v programu MobiliseSME. Izraz udeleženec zajema osebje / zaposlene, menedžerje in lastnike ali solastnike MSP. Bolj konkretno:

  • V okviru MobiliseSME je definicija zaposlenega oseba, ki dela s polnim delovnim časom po pogodbi o zaposlitvi.
  • V okviru MobiliseSME je definicija menedžerja oseba, ki dela s polnim delovnim časom. Poleg tega mora imeti posebno odgovornost znotraj vsakodnevnih dejavnosti.
  • V okviru MobiliseSME lastnik ali solastnik pomeni vsako osebo, ki je financirala MSP ali je del upravnega odbora.

Za nadaljnje podrobnosti ali dvome glede zahtev katerega koli od udeležencev, se obrnite na najbližjo lokalno kontaktno točko.