Ako sa zúčastniť

Ako sa môžem zúčastniť?

1

Kontaktujte vaše lokálne kontaktné miesto

Lokálne kontaktné miesta (sprostredkovateľské organizácie) boli oficiálne ustanovené programom EASI s cieľom pomáhať nadväzovať kontakty medzi malými a strednými podnikmi v EÚ v rámci programu MobiliseSME.

Sú to subjekty, ako napríklad obchodné komory, inovačné agentúry, nadácie, asociácie obchodných komôr, obchodné organizácie, univerzity a podnikateľské inkubátory.

Ich hlavnou úlohou je zabezpečovať úspešné výmenné pobyty medzi hostiteľskými a vysielajúcimi spoločnosťami a zároveň ponúkať služby nadväzovania kontaktov s vhodnými obchodnými partnermi. Môžete sa obrátiť na ktorékoľvek lokálne kontaktné miesto vo vašej krajine. Ich zoznam nájdete na webovej stránke v časti Lokálne kontaktné miesta.

Ďalšími nástrojmi, ktoré vám môžu pomôcť dozvedieť sa viac o programe, sú Sprievodca programom MobiliseSME alebo Sprievodca registráciou.

2

Zaregistrujte sa na sprostredkovateľskej platforme a nájdite si obchodného partnera

Akákoľvek osoba pracujúca v oprávnenom MSP, ktorá sa chce zúčastniť na programe MobiliseSME a zaregistrovať daný podnik vo svojom mene, môže kontaktovať partnerskú organizáciu.

Malé a stredné podniky musia svoje žiadosti predkladať prostredníctvom online registračného nástroja na sprostredkovateľskej platforme. V rámci registrácie je potrebné zvoliť si jedno z lokálnych kontaktných miest, ktoré sú určené na poskytovanie tejto služby.

Po zaregistrovaní vám bude pridelené lokálne kontaktné miesto, ktoré vám pomôže počas celého procesu.

Sprostredkovateľská platforma vám tiež pomôže nájsť obchodných partnerov z ktorejkoľvek krajiny EÚ. Program môže byť využitý aj na podporu už prebiehajúcej spolupráce.

3

Vypracujte tzv. vzdelávací dokument MobiliseSME

Tzv. vzdelávací dokument MobiliseSME alebo plán aktivít je hlavným pracovným a spoločným dokumentom pre všetky zúčastnené strany. Budú v ňom uvedené ciele zúčastnených strán, popis vzdelávacieho projektu, plánované aktivity a očakávané výsledky.

V rámci programu MobiliseSME bol vypracovaný prehľadný návod, ako napísať tento dokument.

Existujú aj ďalšie pracovné dokumenty. Pre bližšie informácie kontaktujte lokálne kontaktné miesto.

4

Pred odchodom

Pre odchodom vám budú poskytnuté všetky praktické informácie, ktoré budete potrebovať počas pobytu. Patria sem všetky záležitosti týkajúce sa EÚ a obchodných subjektov, ako aj praktické informácie ohľadom pobytu v zahraničí.

Bližšie informácie o možných právnych dôsledkoch (administratívne záležitosti, sociálne poistenie, zdravotná starostlivosť, pracovné a daňové právo) vám poskytne vaše lokálne kontaktné miesto.

Na konci pobytu je potrebné vyplniť malý dotazník o spokojnosti.